En|Sv
Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Klicka i navigeringen till vänster för att läsa någon av grundlagarna.